Direct een verreiker of bobcat nodig? Wij regelen het!

Rooien groenwal en onderhoudsklaar opleveren

In december hebben we een groenwal gerooid en onderhoudsklaar opgeleverd

Rooien

Met rupskraan en takkenschaar hebben we in een kwetsbaar gebied van natuurmonumenten een groenwal gerooid. Vrijkomend groen is gecomposteerd

Onderhoudsklaar opleveren

De wal hebben we gebosfreesd. Nu kan ze weer jaarlijks onderhouden worden met maaikorf

 

We hebben in dit werk verschillende werken gecombineerd: voorzichtig rooien, bosfrezen, afrastering afbreken, herstellen waar nodig en weer terugplaatsen. Deels vond het werk plaats op de openbare weg. Deze hebben we waar nodig afgezet, en er zijn snelheidsbeperkingen geplaatst