Direct een verreiker of bobcat nodig? Wij regelen het!

Dinoland – Projectmatige terreininrichting

Realisatie van ingangspoort, dempen vijvers, drainage en afwatering. Aanleggen van paden, speeltoestellen, beplantingen, uitkijktoren, wildwater beek, mijnwerkers wand.

Dempen en sloopwerkzaamheden
In het najaar van 2015 en voorjaar 2016 zijn we in opdracht van Dinoland gestart met de inrichting van het nieuwe attractie park Dinoland in Zwolle. Het werk bestond allereerst uit het dempen van een vijver en het slopen van enkele bebouwingen.

Drainage en afwateringsvoorzieningen en de opbouw van het terrein
Hierna is de inrichting van het terrein gestart. Allereerst zijn verschilden drainage en afwateringsvoorzieningen aangelegd. Rooien van groen, aanleggen van paden, plaatsen van speeltoestellen, grondwerk voor de hoogte stage en uitkijk toren, aanplanten van groen en het afwerken van het terrein met verschillende soorten half verhardingen. Ook het transport van de uitkijk toren die van de veluwe komt en het opnieuw plaasten van deze toren in Dinoland hebben we verzorgd. De bouw van een mijnwerkers wand en een wild water beek hebben we ook mogen uitvoeren.

Succes van Dinoland
In het voorjaar van 2017 hebben we na een voor Dinoland zeer succesvol verlopen eerste seizoen de inrichting van het buiten terrein verder ter hand genomen. Er zijn verschillende nieuwe speeltoestellen geplaatst, paden zijn onderhouden, verhardingen aangelegd, een heel aantal nieuwe dinosaurussen geplaatst en veel groen aangeplant.