Direct een verreiker of bobcat nodig? Wij regelen het!
Kwaliteit Wij zijn een gecertificeerd bedrijf
Service 25 goed opgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers
Modern machinepark Wij investeren continue in nieuwe technieken en machines

Certificering

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze kwaliteit te garanderen werken we volgens een aantal procedures die schriftelijk vastgelegd zijn en geborgd worden door certificaten:

VoedselKwaliteit Loonwerk Volkerink Heino

Het behalen van het VKL-G certificaat (voedsel kwaliteit loonwerk, gewasbescherming) is de erkenning dat wij volgens de VKL-G normen werken. Dit betreft specifiek het gebruik, de opslag en de verkoop van bestrijdingsmiddelen. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen beschikken AL onze medewerkers over spuitlicentie 1. Voor het uitvoeren van gewasbescherming voor onze klanten beschikken een aantal medewerkers over spuitlicentie 2. Voor het verkopen van gewasbeschermingsmiddelen is licentie 3 op bedrijfsniveau behaald. De kwaliteit van al deze activiteiten wordt gewaarborgd door het VKL-G certificaat.

VCA certificaat Volkerink Heino

Het VCA certificaat garandeert dat wij op een veilige en verantwoorde manier werken. Onze apparatuur en machines zijn veilig en worden ieder jaar gekeurd, onze werknemers zijn voorzien van voldoende en kwalitatief goede persoonlijke beschermingsmiddelen en tijdens het uitvoeren van alle werkzaamheden wordt er continue aandacht gegeven aan de veiligheid van de omgeving voor werknemers en derden.
Ten behoeve van het keuren van elektrische apparaten is één van onze medewerkers gecertificeerd keurmeester. Wij keuren op verzoek ook apparaten voor derden i.v.m. VCA certificatie.

GMP B3 en B4 certificaat

Het het GMP-B3 en B4 certificaat (Good Manufacturing Practice, handel transport en opslag van voedermiddelen) staat voor de erkenning dat wij werken volgens de GMP procedures betreffende de veiligheid en kwaliteit van voedergewassen. U bent er hierdoor van verzekerd dat onze mais-, gras- en graan teelt, oogst en opslag van uitstekende kwaliteit zijn.

Skal bio certificaat

Wij telen ieder jaar een wisselend aantal biologische gewassen. Dit varieert van ruwvoer (gras en maïs) naar wortels, granen en voederbieten. Ook verhandelen wij deze producten en mogen wij zaaizaden leveren aan biologische klanten.

Euro Vergunning

Wij vervoeren mest, machines, fourage en andere producten voor derden. Hiervoor hebben wij een euro vergunning. Dit wordt ook een transport vergunning genoemd.

Stagebedrijf

Volkerink Heino is een door SBB, Aequor en Kenteq erkend leerbedrijf.

Diploma’s medewerkers

Alle medewerkers hebben VCA, en veilig werken langs de weg, en een hijsbewijs. Nieuwe medewerkers behalen deze diploma’s in hun eerste jaar bij Volkerink Heino. Iedere werknemer volgt vervolgens minimaal 1 cursus per jaar. Hieronder volgt een overzicht van relevante opleidingen die door onze medewerkers worden gevolgd:

-Keurmeester elektrische apparaten

-Las cursus -Snoeicursus

-BHV -zuinig rijden

-VIAG VOP

-DAV

-Vezelveiligheid

-Hygiënisch werken in de water distributie

-Veilig werken met kettingzaag

-Veilig werken langs het spoor