Bedrijfsbeeïndiging.

Per 1 juni 2020 hebben we onze bedrijfsactiviteiten gestaakt. We hebben ons vanaf 1950 ontwikkeld als agrarisch loonbedrijf en later ook als grondverzet- en verreikerverhuur-bedrijf. Met veel plezier en passie hebben we alle agrarische- en bouw werkzaamheden die u ons heeft gegund uitgevoerd. Door de ontwikkelingen van vorig jaar en dit voorjaar, onder meer als gevolg van de stikstofcrisis, PFAS en asbestwetgeving, is het helaas onmogelijk geworden om onze bedrijfsvoering verantwoord voor te zetten. We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft gedurende al deze jaren en we wensen iedereen veel gezondheid en succes! Mocht u vragen hebben dan kunt u daarover te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail via adres info@volkerinkheino.nl