Direct een verreiker of bobcat nodig? Wij regelen het!
Kwaliteit Wij zijn een gecertificeerd bedrijf
Service 25 goed opgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers
Modern machinepark Wij investeren continue in nieuwe technieken en machines

Grondmonsters, kuilmonsters, mestmonsters en bemestingsplannen

Om u te helpen maximale hoeveelheden ruwvoer (droge stof en eiwit) van uw land te halen maken wij bedrijfsspecifieke bemestingsplannen. Hieronder leggen we u uit hoe we deze bemestingsplannen voor u maken en waarom dit nuttig is.

De eerste stap is het nemen van grondmonsters van ieder veld. Vervolgens nemen we mestmonsters uit uw put. Dit kan u ook zelf doen met onze standaard monster kit. Nadat de analyses van deze monsters bekend zijn weten we wat uw grond en uw mest bevat aan nutriënten. Uw bouwplan voeren we in in een zelf ontwikkeld programma. Dit programma houdt rekening met uw unieke situatie (derogatie, rijenbemesting, beweiding, beheersgronden etc.). Op basis van wat uw gewassen nodig hebben, en van wat wat er in uw grond en mest zit, bepalen we als eerste waar uw beschikbare fosfaat het beste kan worden aangewend.  We verdelen uw drijfmest zo over uw bedrijf dat op ieder veld hetzelfde minimale fosfaattekort ontstaat. Hierdoor wordt het verschil in stikstof behoefte per veld veel groter. We verdelen nu de beschikbare stikstof (kunstmest) ook weer op zo’n manier dat op al uw velden hetzelfde- en minimale stikstof tekort ontstaat. Ook komt er een advies over hoeveelheden bij te mengen sporenelementen (bijvoorbeeld borium, selenium, cobalt, koper, magnesium, etc.). Ook een bekalkingsadvies is een standaard onderdeel van het bemestingsplan. Door op deze manier per veld uw bemesting te optimaliseren wordt uw mest zo efficiënt mogelijk ingezet. Dit resulteert in gezondere gewassen en dieren, en minder krachtvoer- en dierenarts kosten.

Om de kwaliteit van de bemestingsplannen te controleren en ze eventueel aan te passen nemen we kuilmonsters.  De kuilmonsters zetten we in om te controleren of we de doelen die volgen uit het bemestingsplan (pH verhogen, tekorten aan spore elementen oplossen, eiwit gehalte verhogen) ook daadwerkelijk halen. Aan de hand van de resultaten van de kuilanalyses kunnen we het bemestingsplan weer aanpassen.

Sinds 2010 zijn wij geaccrediteerd om grondmonsters te nemen. Deze grondmonsters worden door Eurofins geanalyseerd en zijn ook geldig voor de derogatie.Wij nemen de grondmonsters om te gebruiken als basis voor bemestingsplannen. Ze zijn ook bruikbaar voor de derogatie, om in een hoger fosfaat regime te komen, t.b.v. en het scheuren van grasland etc.:

  • Derogatie, verplichte analyse op NLV en P.
  • Het opstellen van veldspecifieke uw bemestingsplan
  • Scheuren van grasland, stikstof-analyse vooroptimale benutting

Mobiele weeginstallatie voor o.a. mais en gras

Door het nemen van kuilmonsters kunnen we de kwaliteit van uw ingekuilde gras en mais bepalen. Door te wegen kunnen we ook de hoeveelheid droge stof per hectare bepalen.

Wij beschikken ook over een mobiele weeg installatie. Deze wordt als een aanhanger achter een auto vervoerd. Door opraap- en silagewagens te wegen en de droge stof te bepalen weten we hoeveel ton droge stof er van uw grond komt.

De weegbrug is met een afstandsbediening vanuit de trekker te bedienen zodat de chauffeur niet uit zijn cabine hoeft te komen. De weegbrug heeft een maximale capaciteit van 70 ton en max. 6 assen en weegt op 100 kg nauwkeurig. De weegbrug is ook te huur.