Direct een verreiker of bobcat nodig? Wij regelen het!
Kwaliteit Wij zijn een gecertificeerd bedrijf
Service 25 goed opgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers
Modern machinepark Wij investeren continue in nieuwe technieken en machines

Bovenover ploegen (onland)

We ploegen met een Ovlac onland ploeg. Deze ploeg kan 15 cm diep ploegen, en heeft een vorenpakker. Door bovenover te ploegen voorkomen we dat we diep in de grond verdichte en versmeerde lagen veroorzaken. Hierdoor blijft de structuur van de grond onbeschadigd. Water en lucht kunnen veel beter hun weg kunnen vinden in de grond. Hierdoor blijft het bodemleven in stand en dat levert direct een hogere opbrengst. Het voordeel van ondiep ploegen (15 cm) is dat alle nutriënten in de bovenste grondlagen blijven, Hierdoor zijn ze direct beschikbaar zijn voor uw gewassen. Heel anders dan wanneer alle nutriënten diep weg geploegd zijn!! Om uw bodem nog beter te beschermen hebben we 900 mm banden onder de trekker gemonteerd. Om uw groenbemester in 1 keer onder te werken hebben we de mogelijkheid een rotorkopeg voorop te gebruiken.