Bel Volkerink Heino

Agrarisch

Ruwvoederwinning

Ruwvoederwinning

Voor teelt en oogst van uw ruwvoer hebben wij alle benodigde  machines ter beschikking. Zaaien, maaien, schudden, harken, hakselen, oprapen, balen persen (rond en vierkant) en balen vervoeren, wij kunnen uw complete ruwvoer teelt verzorgen, inclusief bodem-, mest- en kuil monsters en bemestingsplannen.

Graslandonderhoud

Graslandonderhoud

Het onderhoud van uw grasland wordt steeds belangrijker. In het voorjaar kunt u uw weide lostrekken met de wiedeg en rollen met de

Grondbewerking

Grondbewerking

Wanneer u uw grond wilt bewerken dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen u van dienst zijn met verschillende machines, waaronder

Bemesten

Bemesten

Wij beschikken over diverse werktuigen waarmee we uw percelen nauwkeurig kunnen bemesten met bijvoorbeeld vaste mest, kunstmest en/of drijfmest

Gewasbescherming

Gewasbescherming

We voeren gewasbescherming uit met behulp van een zelfrijdende Agrifac Conder veldspuit. Deze veldspuit is GPS gestuurd, maakt gebruik van het HTA systeem (High Tech

Sloten maaien

Sloten maaien

Met een maaikorf aan een mobiele kraan kunnen wij uw sloten maaien. Het slootmaaisel kan op de slootkant gelegd worden, maar kan ook op een

Grondmonsters, kuilmonsters, mestmonsters en bemestingsplannen

Grondmonsters, kuilmonsters, mestmonsters en bemestingsplannen

grondmonsters

Sinds 2010 zijn wij geaccrediteerd om alle grondmonsters te nemen. Ook nemen we mestmonsters. In combinatie met uw bouwplan gebruiken we de resultaten van deze monsters om klant en veld specifieke  bemestingsplannen te maken. Om de kwaliteit van de bemestingsplannen te controleren en ze eventueel aan te passen mogen we sinds 2015 ook kuilmonsters nemen.